Andrzej Pussak PKBWL

Ostatnio zatrudniony Z-ca ds. pilotażowych w firmie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Współtwórca standardów i procedur PKBWL od początku jej powołania Ustawą Prawo Lotnicze.

Wszechstronnie wyszkolony pilot GA, skoczek spadochronowy pilot wojskowy  klasy  mistrzowskiej  wieloletni instruktor GA i  wojsk lotniczych, pilot doświadczalny 1 klasy.

 W lipcu 1966 r. rozpoczął szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Ostrowskim na lotnisku Michałków i uzyskał kategorię B. Sztukę latania opanowywał bardzo szybko. W następnym miesiącu uzyskał kategorię C, a już pod koniec sierpnia spełnił wszystkie warunki do Srebrnej Odznaki Szybowcowej.  W latach 1969-1973 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą, uzyskując tytuł inżyniera pilota i stopień podporucznika. W latach 1974-1980 był w WOSL pilotem-instruktorem i latał na samolotach TS-11 Iskra, An-2 i Ił-14. Równolegle z pełnieniem obowiązków służbowych ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra psychologii, broniąc pracę pt. „Psychologiczna analiza trudności w pracy szkoleniowej pilotów-instruktorów". W 1990 r. w stopniu pułkownika przeszedł do Szefostwa Wojsk Lotniczych Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na stanowisko starszego oficera Oddziału Szkolenia Lotniczego, które piastował do 1996 r. W latach następnych (do 1998 r.) był starszym specjalistą Oddziału Lotnictwa Taktycznego Szefostwa Wojsk Lotniczych. W latach 1998-1999 pełnił tę samą funkcję w Oddziale Lotnictwa Wojsk Lądowych i Transportowego Szefostwa Wojsk Lotniczych, a do 2001 r. także w Oddziale Operacyjnym Szefostwa Wojsk Lotniczych WLOP. Jako doświadczony instruktor wniósł duży wkład w wyszkoleniu kilku pokoleń pilotów samolotowych i śmigłowcowych. Posiada uprawnienia wojskowego pilota doświadczalnego i oblatywacza oraz klasę „M" - mistrzowską wyszkolenia lotniczego. Jest autorem i współautorem wielu opracowań dotyczących metod i technik badania statków powietrznych i uzbrojenia w locie oraz instrukcji i programów wykonywania oblotów i technik pilotowania statków powietrznych.

W okresie od 17 lipca 1990 do 28 marca 2001 r. pełnił obowiązki szefa pilotów doświadczalnych i oblatywaczy Polskich Sił Powietrznych oraz inspektora iw próbnych.

 Był szefem zespołu prób w locie samolotu PZL-130 Orlik w wersjach i modyfikacjach: T, TM, TB, TC, TC-I oraz członkiem zespołów prób w locie samolotów: An-28T, M-28, M-28B Bryza, 1-22 Iryda i śmigłowców W-3, -3W, W-3WA, SW-4. Wykonał wiele oblotów statków powietrznych po remontach głównych i odbiorczych z produkcji. Brał udział w oblotach samolotów TS-11 Iskra po remoncie głównym u kontrahenta hinduskiego w Bazie Wojskowej Hakimpet w Indiach.

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny