Jakub Świst

Z lotnictwem związany od "zawsze", szybownictwem zaraził się od swojego Taty, który przez lata szefował Aeroklubowi Tatrzańskiemu, Centralnej Szkole Spadochronowej i po kolejnych reorganizacjach Aeroklubowi Nowy Targ. Jakub jest instruktorem szybowcowym. Wraz z kolegami  z   klubu w  latach 2019 ,  2020  reaktywował  szybowanie  na " fali  tatrzańskiej" , które od początku nowego tysiąc lecia przestało istnieć. Swoja pasję dokumentuje pięknymi filmami i zdjęciami. Prywatnie mąż i ojciec.

Organizatorzy
Partner merytoryczny
Patronat honorowy
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny