CUMULUSY 2023 – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nadesłane do konkursu zdjęcia zostaną wnikliwie ocenione przez Jury konkursu, składające się z uznanych w środowisku fotografów lotniczych, którzy wybiorą najlepsze zdjęcie lotnicze 2023 roku, a jego autor otrzyma „Nagrodę Główną”. Z kolei sympatycy lotnictwa zafascynowani fotografią będą wybierali najlepsze ich zdaniem zdjęcie biorąc udział w głosowaniu sms i/lub w aplikacji #odlotoweemocje i zdecydują o tym, kto z autorów zdjęć konkursowych otrzyma „Nagrodę Publiczności”.

Jury konkursu:
Sławek „hesja” Krajniewski – Przewodniczący Jury
Mariusz „MarS” Suwalski
Maciej „szamal” Szamałek
Piotr Łysakowski
Bartek Bera
Piotr Gubernat
Paweł Glink

Nagrody:
Nagroda Główna – statuetka Cumulus Foto oraz… (pełne info do 10 lutego 2024)
Nagroda Publiczności – dyplom oraz… (pełne info do 10 lutego 2024)

Udział w konkursie i zgłaszanie zdjęć:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto poprawnie i terminowo prześle zdjęcie swojego autorstwa wg poniższych wytycznych:
- Uczestnik konkursu może zgłosić TYLKO JEDNO, własne zdjęcie lotnicze, które wykonał w 2023 roku. - Zdjęcie musi być przygotowane w formacie:
- Dłuższy bok 2048 pikseli bez względu na to czy pion, czy poziom.
- Bez jakichkolwiek ramek, napisów czy logo na zdjęciu.
- Zdjęcie musi zawierać exif.
- Format pliku - JPG.
- Nazwa pliku - Imię i Nazwisko autora; z wielkich pierwszych liter imienia i nazwiska, bez polskich znaków, imię i nazwisko rozdzielone podkreślnikiem wg wzoru:
Lukasz_Borowka.jpg

Tak przygotowany plik należy wysłać na adres mailowy: foto@cumulusy.pl w terminie od 1 grudnia 2023 do 5 stycznia 2024 podając w treści wiadomości swój numer telefonu do kontaktu.
Zdjęcia nadesłane w nieprawidłowym formacie będą zwracane do autora z prośbą o poprawę formatu do właściwego. Zweryfikowane zdjęcia zostaną przesłane do członków Jury konkursu i będą oceniane.

Zasady oceny zdjęć:

Członek Jury konkursu oceniając zdjęcia przyznaje punkty w każdej z wymienionych niżej czterech kategorii oraz skali ocen absolutnie SUBIEKTYWNIE porównując elementy ocenianego zdjęcia z tym, jakby on sam zrobił, wykadrował i obrobił dane zdjęcie. Najlepsza i najgorsza ocena zdjęcia zostaną odrzucone.
Kategorie oceny:
JAKOŚĆ ZDJĘCIA
Jakość samego obrazka zależna od zastosowania danego sprzętu fotograficznego, umiejętności dostosowania jego parametrów do danej sytuacji i sama technika wykonania zdjęcia, czyli wszystkie elementy, na które autor zdjęcia miał wpływ w momencie fotografowania (umiejętność oddania ruchu fotografowanego obiektu, umiejętność złapania bądź wybrania „właściwego momentu”, wykorzystanie tła, odpowiednia głębia ostrości, ogniskowa, ekspozycja).
KADROWANIE
Umiejętność odpowiedniego umieszczenia fotografowanego obiektu w kadrze dla najlepszego oddania klimatu danej sytuacji i ukazania tego, co w fotografowanej sytuacji jest najważniejsze.
OBRÓBKA
Umiejętność odpowiedniego wykorzystania programu do obróbki zdjęć do korekty wszelkich niedoskonałości, jakie niesie ze sobą proces samego fotografowania oraz do wywołania odpowiedniego efektu.
EFEKT „WOW”!
Ogólne wrażenie, wynikające z wyjątkowości: kadru, fotografowanego obiektu, klimatu, scenerii oraz pomysłu na zdjęcie.
Skala ocen od 0 do 10 pkt., przy czym:
10 pkt. – Doskonale - Oceniana kategoria dopracowana jest w każdym calu. Nie mam żadnych wątpliwości przyznając tę ocenę. Zrobiłbym tak samo, albo bardzo podobnie. Jestem pod wrażeniem!
9 pkt. – Jest bardzo dobrze. Wyjątkowo i unikalnie. Byłoby doskonale, gdyby nie…
8 pkt. – Jest bardzo dobrze.
7 pkt. – Jest dobrze, przemyślanie i ciekawie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby nie…
6 pkt. – Dobrze, przemyślanie i ciekawie.
5 pkt. – Dobrze.
4 pkt. – Dostatecznie - Bez wyróżnienia ani na plus ani na minus. Przeciętnie.
3 pkt. – Drobne błędy lub niedociągnięcia.
2 pkt. – Oczywiste błędy lub niedociągnięcia.
1 pkt. – Karygodne błędy lub niedociągnięcia.
0 pkt. – Fatalnie - Brak jakichkolwiek argumentów przemawiających za oceną wyższą niż zero.

Nagroda Główna trafi do autora zdjęcia, które otrzyma największą liczbę punktów.

Nagroda publiczności – zasady głosowania sms i/lub w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje

Zdjęcia zaakceptowane przez Jury do konkursu będą zamieszczone od 8 stycznia 2024 jako miniatury na stronie internetowej www.cumulusy.pl i w aplikacji #odlotoweemocje. Głosowanie sms i w aplikacji #odlotoweemocje będzie aktywne od 9 stycznia 2024 do 14 lutego 2024 do godz.12:00.

Głosowanie SMS

- głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien wysłać w podanym wyżej terminie głosowania wiadomość SMS pod numer ????, w treści wpisując CUMULUSY.NR, gdzie NR podany jest przy każdej z miniatur zdjęcia na stronie www.cumulusy.pl,
- opłata od głosującego pobierana jest za każdy odebrany SMS w wysokości 3,00 zł netto, czyli 3, 69 zł brutto
- jeden sms to jeden głos dla danego zdjęcia,
- w podanym wyżej terminie głosowania z jednego numeru telefonu można wysyłać jednego smsa na dobę na każde ze zdjęć, a głosujący, który wysłał więcej smsów i został obciążony opłatą, nie ma prawa żądania od Organizatora zwrotu tejże opłaty
- głosujący, który wysłał SMS w terminach innych niż podany wyżej termin głosowania i został obciążony opłatą, nie ma prawa żądania od Organizatora zwrotu tejże opłaty
- usługa jest dostępna u wszystkich operatorów (T-Mobie, Play, Plus, Orange)
- usługa jest promowana przez Organizatorów w social mediach, na stronach internetowych Organizatorów oraz za pośrednictwem patronów medialnych Plebiscytu Cumulusy 2023 (dlapilota.pl, samoloty.pl, plar.pl, itd.)

Głosowanie w aplikacji mobilnej #odlotoweemocje

- głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien: zainstalować aplikację #odlotoweemocje , zarejestrować się w niej i zalogować, a następnie dołączyć do wydarzenia „Cumulusy 2023”, dzięki czemu w w/w terminie głosowania każdego dnia otrzyma ankietę z miniaturami zdjęć i możliwością oddania głosu na wybrane zdjęcie
Odbiorcą płatności smsowych jest Fundacja Polska Akademia Sportów Lotniczych Aviatornia z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 11d/6, 02-495 Warszawa, NIP:5223184181, REGON: 386174318, KRS: 0000843449, a płatności pobierane są za możliwość oddania głosu w Plebiscycie Cumulusy 2023 i przeznaczone są na realizację celów statutowych fundacji.
Punkty za głosy sms i za głosy w aplikacji #odlotoweemocje sumują się, a Nagrodę Publiczności otrzyma autor zdjęcia, które zdobyło najwięcej punktów. W przypadku równej ilości punktów, decyduje liczba głosów zdobytych w aplikacji #odlotoweemocje.
Nagroda Główna oraz Nagroda Publiczności zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Gali Finałowej Cumulusy 2023, która odbędzie się 17 lutego 2024 w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Organizatorzy
Partnerzy merytoryczni
Patroni Honorowi
Gospodarz Gali i Złoty Partner
Srebrny Partner
Brązowi Partnerzy
Partner motoryzacyjny
Wspieramy
Partnerzy technologiczni
Partnerzy Główni wybranych kategorii
Partnerzy wspierający wybranych kategorii
Patroni medialni