Wojciech Krupa

Jest członkiem który żyje dla latania. Propaguje sporty lotnicze, uczy następnych kandydatów latania i trudnych akrobacji lotniczych. Sędziuje na zawodach lotniczych. Latanie jest dla niego pasją i sposobem życia. Nowych adeptów sztuki latania uczy nie tylko latania ale również siły charakteru co jest niezbędnym czynnikiem w wykonywaniu tego zawodu i pasji.

Organizatorzy
Partnerzy merytoryczni
Patroni Honorowi
Partnerzy
Partner technologiczny
Patronat medialny